0823.388.488

sales@thucphamvietsan.com

Đăng nhập Đăng ký
DANH MỤC
SP Demo
23.000 ₫ 23.000 ₫ /BAO

 

23000.0 VND
BÚN TƯƠI SẤY KHÔ 300G
17.000 ₫ 17.000 ₫ /BỊCH

 

17000.0 VND
MIẾN DONG 300G
27.000 ₫ 27.000 ₫ /BỊCH

 

27000.0 VND
BÁNH PHỞ KHÔ 300G
17.000 ₫ 17.000 ₫ /GÓI

 

17000.0 VND
BÁNH ĐA CUỘN KHÔ 400G
27.000 ₫ 27.000 ₫ /GÓI

 

27000.0 VND
GIẢM
 
23
%
BÁNH ĐA KHÔ 300G
13.000 ₫ 17.000 ₫

13.000 ₫ /GÓI 13000.0 VND
BÚN GẠO LỨT 300G
19.000 ₫ 19.000 ₫ /GÓI

 

19000.0 VND
BÚN KHÔ 300G
17.000 ₫ 17.000 ₫ /GÓI

 

17000.0 VND
BÚN TÀU LỌN 180G
17.000 ₫ 17.000 ₫ /GÓI

 

17000.0 VND
BÚN ĐẬU ĐEN 300G
25.000 ₫ 25.000 ₫ /GÓI

 

25000.0 VND
MIẾN DONG 150G
15.000 ₫ 15.000 ₫ /GÓI

 

15000.0 VND
MIẾN KHOAI LANG 300G
25.000 ₫ 25.000 ₫ /GÓI

 

25000.0 VND
MIẾN KHOAI TÂY
25.000 ₫ 25.000 ₫ /GÓI

 

25000.0 VND
MIẾN ĐẬU HÀ LAN
25.000 ₫ 25.000 ₫ /GÓI

 

25000.0 VND
MIẾN ĐẬU XANH
25.000 ₫ 25.000 ₫ /GÓI

 

25000.0 VND
PHỞ GẠO LỨT 300G
23.000 ₫ 23.000 ₫ /GÓI

 

23000.0 VND
0 ₫