0823.388.488

sales@thucphamvietsan.com

Đăng nhập Đăng ký
DANH MỤC
QUẨY SOẮN 150G
11.000 ₫ 11.000 ₫ /GÓI

 

11000.0 VND
ĐẬU ĐỎ TÂY 250G
23.000 ₫ 23.000 ₫ /BỊCH

 

23000.0 VND
MỨT HẠT SEN 250G
73.000 ₫ 73.000 ₫ /HỘP

 

73000.0 VND
ĐẬU ĐEN 300G
21.000 ₫ 21.000 ₫ /BỊCH

 

21000.0 VND
HẠT DỔI 30G
73.000 ₫ 73.000 ₫ /BỊCH

 

73000.0 VND
MỨT GỪNG 250G
59.000 ₫ 59.000 ₫ /HỘP

 

59000.0 VND
MỨT HẠT SEN 150G
45.000 ₫ 45.000 ₫ /HỘP

 

45000.0 VND
MỨT HOA MAI 6 VỊ
119.000 ₫ 119.000 ₫ /HỘP

 

119000.0 VND
CỦ CẢI KHÔ 1KG
112.000 ₫ 112.000 ₫ /BỊCH

 

112000.0 VND
KỶ TỬ 150G
53.000 ₫ 53.000 ₫ /BỊCH

 

53000.0 VND
HẠT BO BO 1KG
145.000 ₫ 145.000 ₫ /BỊCH

 

145000.0 VND
HẠT É 1KG
153.000 ₫ 153.000 ₫ /BỊCH

 

153000.0 VND
HỘP MỨT LỤC PHÚC
119.000 ₫ 119.000 ₫ /HỘP

 

119000.0 VND
BỘT SẢ 100G
21.000 ₫ 21.000 ₫ /BỊCH

 

21000.0 VND
ĐẬU ĐEN 500G
33.000 ₫ 33.000 ₫ /BỊCH

 

33000.0 VND
BẮP MỸ RANG BƠ 1KG
67.000 ₫ 67.000 ₫ /BỊCH

 

67000.0 VND
BỘT CÀ RI 1KG
259.000 ₫ 259.000 ₫ /BỊCH

 

259000.0 VND
BÚN TƯƠI SẤY KHÔ 300G
17.000 ₫ 17.000 ₫ /BỊCH

 

17000.0 VND
HẠT ĐƯỜI ƯƠI 50G
59.000 ₫ 59.000 ₫ /BỊCH

 

59000.0 VND
MỨT BÍ 250G
35.000 ₫ 35.000 ₫ /HỘP

 

35000.0 VND
0 ₫